Otorinolaringologia adults

Especialistes Otorinolaringologia

El nostre servei d’otorinolaringologia manté una estreta col·laboració amb el servei de pediatria del nostre institut, compartint protocols mèdics i quirúrgics per oferir un tractament personalitzat per a cada nen, a més, aquest equip s’ha consolidat com un servei referent de pediatres de tot Catalunya.

Aquesta unitat està organitzada en 2 seccions encarregades del diagnòstic i tractament de la patologia derivada de l’oïda, òrgan de l’equilibri i audició.

La Secció d’Audiologia, equipada amb les últimes novetats tecnològiques.

 • Realitza el diagnòstic de la pèrdua d’audició en nens i adults, mitjançant proves habituals com audiometries i impedanciometrías o bé amb proves més específiques com són els Potencials Evocats de tronc cerebral i Potencials d’Estat Estable .
 • Especialitzada en el diagnòstic i tractament dels acúfens, ofereix els protocols més nous, teràpies personalitzades i abordatges multidisciplinaris
 • Tractament mèdic i rehabilitació postural dels pacients amb vertigen.
 • Assessorament per a l’adaptació protètica.

La secció de Microcirurgia otològica i Neurotológica aborda el tractament quirúrgic de la patologia auditiva.

 • Mitjançant diferents tècniques de Microcirurgia otològica es realitzen estapedectomies, col·locació de pròtesis de orella mitjana, implants osteointegrales, implants coclears … per al tractament de la pèrdua auditiva.
 • Microcirurgia reconstructiva d’otitis cròniques, perforacions timpàniques, colesteatomes … mitjançant timpanoplàsties, miringoplàstia, col·locació de drenatges transtimpànics.
 • Tècniques de Otoneurocirugía per a l’abordatge de tumors de base de crani i angle pontocerebeloso; àmplia experiència en el tractament quirúrgic del Neurinoma l’acústic (Schwannoma Vestibular).
 • Tractament quirúrgic del vertigen mitjançant teràpia intratimpànica i laberintectomías.

El nas és la porta d’ entrada de l’aire en el nostre cos i un dels punts estètics principals de la cara. Una correcta respiració nasal és important per a la vida quotidiana, ja que el dèficit de l’esmentada funció pot provocar des de roncopatia fins a alteracions del descans nocturn, pràctica d’exercici físic…
La funció nasal es pot veure alterada per motius diversos: desviacions del septe nasal, deformitats de la punta i vàlvula nasal, hipertròfia o engrossiment dels cornets inferiors, rinosinusitis, poliposi…

La fibroendoscòpia, una prova ràpida i senzilla que realitzem a les nostres consultes ens permet la visualització de l’interior del nas i així diagnosticar el problema. De vegades, són necessàries altres proves com ara l’escanner – TAC o RNM (ressonància nuclear magnètica) per completar l’estudi.
El nostre servei forma part de la Unitat Funcional d’Al·lèrgia i Otorinolaringologia, això ens permet oferir una atenció global a una patologia cada vegada més freqüent en la nostra població com és l’al·lèrgia.

La cirurgia és freqüentment el tractament per als problemes nasals, sent majorment tècniques mínimament invasives.

 • Septoplàstia o cirurgia de l’envà.
 • Rinoseptoplàstia funcional, quan a més d’un problema respiratori el pacient vol canviar l’aspecte del seu nas. Treballem en col·laboració amb l’Institut Javier de Benito dins de l’anomenada unitat integral del nas, coordinant en la mateixa intervenció dels serveis d’otorinolaringologia i el de cirurgia plàstica.
 • Reducció del volum dels cornets inferiors mitjançant cirurgia tecnològicament avançada: làser CO2, radiofreqüència… es tracta d’un tractament ràpid, senzill i efectiu per al tractament de la hipertròfia de cornets que es realitza sota anestèsia local.
 • Cirurgia endoscòpica nasosinusal. Sense cicatrius externes, és el mètode d’elecció per al tractament de la sinusitis, poliposi o tumors.

Aquesta unitat és l’encarregada del diagnòstic i tractament de la patologia originada en el Nervi Facial. L’objectiu principal del nostre servei és fer una valoració global per oferir un tractament eficaç que eviti les possibles seqüeles en forma de paràlisi facial.

El nostre servei destaca per ser pioner en la creació de la Unitat Reparadora de la Funció Facial que té per objectiu el tractament integral de la Paràlisi Facial.
La paràlisi facial no provoca només un important defecte estètic sinó que implica una sèrie de complicacions com són les lesions oculars, trastorns de la deglució i de la parla… a més de la important afectació psicològica que implica.

A través d’un treball coordinat entre el Servei d’Otorinolaringologia, Cirurgia Plàstica i Rehabilitació s’ofereix una solució multidisciplinar al pacient per aconseguir el millor resultat estètic. Juntament amb les tècniques quirúrgiques més modernes, es realitza un important treball de rehabilitació posterior que optimitza els resultats.

amiq-cirugia-facial

El servei d’ORL de l’IUD està estructurat en diferents seccions subespecializadas. La secció destinada a les malalties de cara i coll assumeix tant la patologia benigna com la maligna de l’esmentada regió.

 • Patologia de la veu: benignes en cordes vocals, especialitzats en professionals de la veu (mestres, cantants, actors…).
 • Patologia cervical: glàndules salivals, glàndules tiroides, quists cervicals, ganglis.
 • Cirurgia de la roncopatia i apnees: abordatge multidisciplinari conjuntament amb pneumologia i clínica del somni del Dr. Estibill. Tècniques quirúrgiques amb aparells d’última generació, làser CO2, radiofreqüència, banda de plasma…
 • Càncer de cap i coll (boca, faringe, laringe): L’activitat assistencial està articulada mitjançant la unitat oncològica de cap i coll, formada pel nostre servei juntament amb oncologia mèdica dirigida pel Dr. Rosell i oncologia radioteràpica. L’objectiu és oferir un abordatge multidisciplinari i integral del càncer de cap i coll amb la finalitat d’aconseguir un diagnòstic i un tractament ràpid i eficaç. El servei d’ORL té capacitat per realitzar cirurgia làser CO2, cirurgia parcial amb preservació de la veu, col·locació de pròtesis fonadoras, cirurgia reconstructiva amb penjalls pediculados i microvascularitzats. A més, ofereix un suport logopèdic per a la rehabilitació de la veu i la deglució.