Cita Online - AMiQ IMO

Demanar Cita Online
(C/Josep María Lladó, 3, Planta 1, Barcelona)

Home » Cita Online – AMiQ IMO

Escollir Professional Mèdic segons l'especialitat.

AMIQ, posa a la disposicó dels pacientes, sistema de cita online personalitzada per cada metge segons la seva Especialitat Mèdica, els horaris i dies de consulta. En cas de precisar una visita preferent, accedir a Urgències per poder ser visitats el mateix dia.