El Dr. I Domènech parla sobre la sordesa provocada per el soroll.

Leave a Comment