El Ripollés

Sordesa i hipoacúsia, disminució auditiva.

Leave a Comment