La Vanduardia

Operen per primera vegada a Espanya un càncer de llengua amb cirurgia robòtica.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.