Dr. Fernando Mendez de Paz

Especialista en Alergia

Home » Metges col·laboradors » Dr. Fernando Mendez de Paz

Equip d’Alergol·logia

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Cadis (1996-2002).

Especialista en Immunologia via Formació Sanitària Especialitzada a Hospital de la Princesa, Madrid (2003-2007).

Especialista en Al·lergologia via Formació Sanitària Especialitzada a l'Hospital Doce de Octubre, Madrid (2018-2022).

Experiència Laboral

  • Guàrdies mèdiques a Urgències generals i pediàtriques i planta d'hospitalització.
  • Metge al·lergòleg a AMiQ.

Especialitzat en

  • Rinoconjuntivitis i asma al·lèrgiques.
  • Al·lèrgia alimentària.
  • Al·lèrgia a fàrmacs i desensibilització.
  • Al·lèrgia a verí d'himenòpters.
  • Immunoteràpia específica amb al·lèrgens i verí d'himenòpters.
  • Urticària i angioedema.
  • Pacients adults i pediàtrics.

Membre de

  • Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica.