Otorinolaringologia Adults

Otorinolaringologia Barcelona

Home » Otorrino Adults

Otorino Adults Barcelona

El nostre servei d’otorinolaringologia manté una estreta col·laboració amb el servei de pediatria del nostre institut, compartint protocols mèdics i quirúrgics per oferir un tractament personalitzat per a cada nen, a més, aquest equip s’ha consolidat com un servei referent de pediatres de tot Catalunya.

side view of brunette young naked woman with perfect skin holding chin isolated on white

Unitat de Cirurgia Integral del Nas (Morfològica i Funcional)

És una unitat creada per tractar pacients amb patologia nasal complexa on el pacient respira malament i al mateix temps presenta una alteració morfològica amb implicació estètica, la qual, requereix un diagnòstic i un tractament quirúrgic precís.

Des del punt de vista funcional es realitza un estudi endoscòpic per valorar quina és la causa de l'obstrucció nasal que normalment és una desviació del septum nasal combinada amb una hipertròfia dels cornets inferiors. L'endoscòpia també ens permet descartar altres causes com una poliposi nasal, una sinusitis crònica o una neoformació. Per complementar l'estudi funcional fem una Rinomanometria que ens permet mesurar els fluxos d'aire per les dues foses nasals. Si es necessari es complementa l'estudi mitjançant un TAC nasosinusal.

Des del punt de vista morfològic es realitza un "book" fotogràfic preoperatori que ens permet valorar que és el que més incomoda al pacient i oferir-li la solució MORFO-FUNCIONAL més adient, de forma individualitzada per cada pacient.