Otorinolaringologia Adults

Otorinolaringologia Barcelona

Home » Otorrino Adults

Otorino Adults Barcelona

El nostre servei d’otorinolaringologia manté una estreta col·laboració amb el servei de pediatria del nostre institut, compartint protocols mèdics i quirúrgics per oferir un tractament personalitzat per a cada nen, a més, aquest equip s’ha consolidat com un servei referent de pediatres de tot Catalunya.